Invitasjon til seminar om ettervirkning

Den 11. januar kl. 15.00 inviterer Norsk Arbeidsrettslig Forening og Arbeidsrettsgruppen ved BI til et seminar om ettervirkning, hvor vi gjør opp status etter Høyesteretts og Arbeidsrettens avgjørelser i Grefsenhjemmet-saken. Alexander Skjønberg vil holde en...

NARF utlyser: Pris for beste masteroppgave i Arbeidsrett

Prisen gjelder for masteravhandlinger på 30 studiepoeng som behandlerarbeidsrettslige spørsmål. Alle studenter som har levert sin avhandling i 2023ved de juridiske fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø, inviteres til å delta.Innsendte avhandlinger vil bli vurdert av en...

Årsmøte 14. september

Norsk Arbeidsrettslig Forening holder sitt 42. ordinære årsmøte. Det avholdes også i år i “Kjerka” Domus Media Vest, Karl Johans gt. 47. Årsmøtet begynner kl. 17.00 torsdag 14. september. Det blir deretter et faglig...

Nytt møte i møteserien – 7. februar

Temaet for møtet: Reform av stillingsvernet etter svensk rett1. oktober 2022 trådte endringene i den svenske lag om anställningsskydd (LAS) i kraft. Endringene er omtalt som den største reformen av svensk arbeidsrett på mange år. På årets første møte i møteserien vil...

NARF utlyser: Pris for beste masteroppgave i Arbeidsrett

Prisen gjelder for masteravhandlinger på 30 studiepoeng som behandlerarbeidsrettslige spørsmål. Alle studenter som har levert sin avhandling i 2022ved de juridiske fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø, inviteres til å delta.Innsendte avhandlinger vil bli vurdert av en...

Nytt møte i møteserien – 6. desember

Temaet for møtet: Arbeid i arbeidstagers hjemBruk av hjemmekontor eskalerte under pandemien, og også i etterkant har arbeidsformen blitt svært utbredt. Hjemmekontor har fordeler, ved at det skaper fleksibilitet. Blant annet kan det avhjelpe den såkalte ‘tidsklemma’...

Nytt møte i møteserien – 8. november

Temaet for møtet: Høyesteretts dom i HR-2022-2049-A. Midlertidig ansettelse med hjemmel i opplæringsloven og treårsregelen.Høyesterett avsa 25. oktober dom i en sak om midlertidig ansettelse med hjemmel i opplæringsloven § 10-6. Spørsmålet var om treårsregelen fikk...

Invitasjon til årsmøte

Norsk Arbeidsrettslig Forening holder sitt 41. ordinære årsmøte. Det avholdes denne gangen i “Kjerka” Domus Media Vest, Karl Johans gt. 47. Årsmøtet begynner kl. 17.30 torsdag 20. oktober. Det blir deretter et faglig foredrag og etterfølgende mat og...

Nytt møte i møteserien – 7. juni

Temaet for møtet: Ensidig endring av økonomiske ytelser i arbeidsavtaleforhold På det siste møtet før sommeren vil Anette Hemmingby, førsteamanuensis i arbeidsrett ved Handelshøyskolen BI, presentere sin bok Endring av økonomiske ytelser i arbeidsavtaleforhold....

Utlysning av stipend

International Society for Labour and Social Security Law (ISLSSL) er en organisasjon som arbeider internasjonalt med arbeidsrettslige og sosialrettslige spørsmål. Norsk Arbeidsrettslig Forening er medlem i ISLSSL. ISLSSL, i samarbeid med andre aktører, står som...

Nytt møte i møteserien – 5. april

Årets beste masteroppgave i arbeidsrett presenteres Møtet er viet kåringen av beste masteravhandling i arbeidsrett 2021. Vinneren vil bli utropt og vil gi en presentasjon av sitt avhandlingsarbeid. Dette er andre gang prisen for årets beste masteravhandling deles ut....

Nytt møte i møteserien – 1. mars

Temaet for møtet: Tilretteleggingsplikt og stillingsvern i lys av HR-2022-390-A Anne-Beth Meidell Engan, stipendiat ved Det juridiske fakultet i Oslo, og Lasse Våg, advokat i Lund & Co innleder om tilretteleggingsplikt og stillingsvern i lys av Høyesteretts dom i...