Nytt møte i møteserien – 7. september

Temaet for møtet: Konfidensialitet og andre personvernregler i varslingssaker Spørsmål om personvern og informasjonshåndtering er tema i mange varslingssaker. Det kan komme krav om informasjon eller innsyn, ønsker om anonymitet, krav om sletting av personopplysninger,...

Fri innmelding ut året

For en tidsbegrenset periode tilbyr NARF gratis innmelding for resten av 2021. Meld deg inn i dag å få tilgang til hele høstens møteserie uten kostnad. Trykk på “Bli medlem” på forsiden eller klikk her.

Nytt møte i møteserien – 2. februar 2021

Seksuell trakassering i arbeidslivet har fått økt oppmerksomhet som følge av #MeToo-bevegelsen, og 22. desember 2020 avsa Høyesterett en dom som blant annet berørte den nedre grensen for overtredelse av forbudet mot seksuell trakassering, se HR-2020-2476-A. Advokat...

Digitalt årsmøte torsdag 3. september

NARF inviterer til nytt årsmøte torsdag 3. september klokken 15.00. PÅLOGGING TIL MØTET https://my.demio.com/ref/3Pby8w53PEvpV9iNNår du registrerer deg mottar du en unik login-lenke og mulighet til å legge inn en kalenderinnkalling. Gå gjerne inn noen minutter før på...

Møteserien høsten 2020

Årsmøte torsdag 3. september Ordinære møter:6. oktober3. november1. desember Vi tar sikte på fysisk møte, alternativt må møte avholdes på som webinar. Det blir trolig påmelding pga. smittevernbegrensninger. Vi kommer tilbake til tema for...

Møtet i mai er dessverre avlyst pga. COVID19-viruset. Vi regner med ordinær oppstart av møteserien over sommeren.

4. februar 2020 – HR-2019-928-A

Møtested: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, 7. etg., OsloMøtetid: 1500-1630 Tema: Hurtigrutedommen HR-2019-928-A Hva gjelder nå om endringsoppsigelser og hvilke implikasjoner har dommen generelt for håndtering av saker der arbeidstaker sies opp på grunn av egne...

3. desember 2019 – HR-2019-1914-A

Møtested: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, 7. etg., OsloMøtetid: 1500-1630 Tema: Rekkevidden av den tariffrettslige markeringslære når etterbetalingskrav reises ved omklassifiseringstilfeller På hvilken måte påvirker dommen anvendelse av alminnelige...

8. oktober 2019

Møtested: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, 7. etg., OsloMøtetid: 1500-1630 Tema: Grensedragningen mellom arbeidstaker og oppdragstaker er en velkjent problemstilling. Finnes det alternativer til forarbeidenes syv-punktsliste når vurderingen skal gjennomføres?...

Årsmøte i NARF – torsdag 5. september kl. 1700

Norsk Arbeidsrettslig Forening holder sitt 38. ordinære årsmøte med etterfølgende middag torsdag 5. september klokken 1700. Møtet avholdes i Oslo Kongressenter (Folkets Hus) Youngsgt. 11, Oslo. Faglig tema for møtet: Varsling – nye regler, gamle dilemmaer Innledere:...

Skanska-dommen i Høyesterett

Tid og sted: Tirsdag 7. mai 2019 kl. 15.00Riksmeklerens lokaler i Grensen 3 Tema: Oppsigelser ved nedbemanning og betydningen av arbeidstakernes ansiennitet (HR-2019-424-A) Foredragsholder: Edvard Bakke, Jarl Borgvin Dørre