Nytt møte i møteserien – 2. februar 2021

Seksuell trakassering i arbeidslivet har fått økt oppmerksomhet som følge av #MeToo-bevegelsen, og 22. desember 2020 avsa Høyesterett en dom som blant annet berørte den nedre grensen for overtredelse av forbudet mot seksuell trakassering, se HR-2020-2476-A. Advokat...

Digitalt årsmøte torsdag 3. september

NARF inviterer til nytt årsmøte torsdag 3. september klokken 15.00. PÅLOGGING TIL MØTET https://my.demio.com/ref/3Pby8w53PEvpV9iNNår du registrerer deg mottar du en unik login-lenke og mulighet til å legge inn en kalenderinnkalling. Gå gjerne inn noen minutter før på...

Møteserien høsten 2020

Årsmøte torsdag 3. september Ordinære møter:6. oktober3. november1. desember Vi tar sikte på fysisk møte, alternativt må møte avholdes på som webinar. Det blir trolig påmelding pga. smittevernbegrensninger. Vi kommer tilbake til tema for...

Møtet i mai er dessverre avlyst pga. COVID19-viruset. Vi regner med ordinær oppstart av møteserien over sommeren.

4. februar 2020 – HR-2019-928-A

Møtested: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, 7. etg., OsloMøtetid: 1500-1630 Tema: Hurtigrutedommen HR-2019-928-A Hva gjelder nå om endringsoppsigelser og hvilke implikasjoner har dommen generelt for håndtering av saker der arbeidstaker sies opp på grunn av egne...

3. desember 2019 – HR-2019-1914-A

Møtested: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, 7. etg., OsloMøtetid: 1500-1630 Tema: Rekkevidden av den tariffrettslige markeringslære når etterbetalingskrav reises ved omklassifiseringstilfeller På hvilken måte påvirker dommen anvendelse av alminnelige...

8. oktober 2019

Møtested: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, 7. etg., OsloMøtetid: 1500-1630 Tema: Grensedragningen mellom arbeidstaker og oppdragstaker er en velkjent problemstilling. Finnes det alternativer til forarbeidenes syv-punktsliste når vurderingen skal gjennomføres?...

Årsmøte i NARF – torsdag 5. september kl. 1700

Norsk Arbeidsrettslig Forening holder sitt 38. ordinære årsmøte med etterfølgende middag torsdag 5. september klokken 1700. Møtet avholdes i Oslo Kongressenter (Folkets Hus) Youngsgt. 11, Oslo. Faglig tema for møtet: Varsling – nye regler, gamle dilemmaer Innledere:...

Skanska-dommen i Høyesterett

Tid og sted: Tirsdag 7. mai 2019 kl. 15.00Riksmeklerens lokaler i Grensen 3 Tema: Oppsigelser ved nedbemanning og betydningen av arbeidstakernes ansiennitet (HR-2019-424-A) Foredragsholder: Edvard Bakke, Jarl Borgvin Dørre