Nytt møte i møteserien – 7. juni

Temaet for møtet: Ensidig endring av økonomiske ytelser i arbeidsavtaleforhold På det siste møtet før sommeren vil Anette Hemmingby, førsteamanuensis i arbeidsrett ved Handelshøyskolen BI, presentere sin bok Endring av økonomiske ytelser i arbeidsavtaleforhold....

Utlysning av stipend

International Society for Labour and Social Security Law (ISLSSL) er en organisasjon som arbeider internasjonalt med arbeidsrettslige og sosialrettslige spørsmål. Norsk Arbeidsrettslig Forening er medlem i ISLSSL. ISLSSL, i samarbeid med andre aktører, står som...

Nytt møte i møteserien – 5. april

Årets beste masteroppgave i arbeidsrett presenteres Møtet er viet kåringen av beste masteravhandling i arbeidsrett 2021. Vinneren vil bli utropt og vil gi en presentasjon av sitt avhandlingsarbeid. Dette er andre gang prisen for årets beste masteravhandling deles ut....

Nytt møte i møteserien – 1. mars

Temaet for møtet: Tilretteleggingsplikt og stillingsvern i lys av HR-2022-390-A Anne-Beth Meidell Engan, stipendiat ved Det juridiske fakultet i Oslo, og Lasse Våg, advokat i Lund & Co innleder om tilretteleggingsplikt og stillingsvern i lys av Høyesteretts dom i...

NARF utlyser pris for beste masteroppgaveavhandling

Prisen gjelder for masteravhandlinger på 30 studiepoeng som behandler arbeidsrettslige spørsmål. Alle studenter som har levert sin avhandling i 2021 ved de juridiske fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø, inviteres til å delta. Innsendte avhandlinger vil bli vurdert av...

Årsmøte torsdag 4. november

Norsk Arbeidsrettslig Forening holder sitt 40. ordinære årsmøte i Oslo Kongressenter (Folkets Hus) med etterfølgende mat og mingling, torsdag 4. november kl. 17.00.  Temaet for møtet blir NOU 2019: 9 Den norske modellen og fremstiden arbeidsliv. Utvalgets leder,...

Nytt møte i møteserien – 7. september

Temaet for møtet: Konfidensialitet og andre personvernregler i varslingssaker Spørsmål om personvern og informasjonshåndtering er tema i mange varslingssaker. Det kan komme krav om informasjon eller innsyn, ønsker om anonymitet, krav om sletting av personopplysninger,...

Fri innmelding ut året

For en tidsbegrenset periode tilbyr NARF gratis innmelding for resten av 2021. Meld deg inn i dag å få tilgang til hele høstens møteserie uten kostnad. Trykk på “Bli medlem” på forsiden eller klikk her.

Nytt møte i møteserien – 2. februar 2021

Seksuell trakassering i arbeidslivet har fått økt oppmerksomhet som følge av #MeToo-bevegelsen, og 22. desember 2020 avsa Høyesterett en dom som blant annet berørte den nedre grensen for overtredelse av forbudet mot seksuell trakassering, se HR-2020-2476-A. Advokat...

Digitalt årsmøte torsdag 3. september

NARF inviterer til nytt årsmøte torsdag 3. september klokken 15.00. PÅLOGGING TIL MØTET https://my.demio.com/ref/3Pby8w53PEvpV9iNNår du registrerer deg mottar du en unik login-lenke og mulighet til å legge inn en kalenderinnkalling. Gå gjerne inn noen minutter før på...

Møteserien høsten 2020

Årsmøte torsdag 3. september Ordinære møter:6. oktober3. november1. desember Vi tar sikte på fysisk møte, alternativt må møte avholdes på som webinar. Det blir trolig påmelding pga. smittevernbegrensninger. Vi kommer tilbake til tema for...

Møtet i mai er dessverre avlyst pga. COVID19-viruset. Vi regner med ordinær oppstart av møteserien over sommeren.

4. februar 2020 – HR-2019-928-A

Møtested: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, 7. etg., OsloMøtetid: 1500-1630 Tema: Hurtigrutedommen HR-2019-928-A Hva gjelder nå om endringsoppsigelser og hvilke implikasjoner har dommen generelt for håndtering av saker der arbeidstaker sies opp på grunn av egne...

3. desember 2019 – HR-2019-1914-A

Møtested: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, 7. etg., OsloMøtetid: 1500-1630 Tema: Rekkevidden av den tariffrettslige markeringslære når etterbetalingskrav reises ved omklassifiseringstilfeller På hvilken måte påvirker dommen anvendelse av alminnelige...