Temaet for møtet: Arbeid i arbeidstagers hjem
Bruk av hjemmekontor eskalerte under pandemien, og også i etterkant har arbeidsformen blitt svært utbredt. Hjemmekontor har fordeler, ved at det skaper fleksibilitet. Blant annet kan det avhjelpe den såkalte ‘tidsklemma’ for småbarnsforeldre og andre omsorgspersoner. Samtidig utviskes forskjellene mellom arbeidstid og fritid, noe som kan føre til at man som arbeidstager aldri har helt fri. Forskriften om arbeid som utføres i arbeidstagers hjem ble vesentlig revidert våren 2022. Men viktige spørsmål ved bruk av hjemmekontor er ikke tatt stilling til ved denne revisjonen.

På NARFs siste møte i 2022 vil Tine Eidsvaag innlede om temaet. Eidsvaag er førsteamanuensis ved det juridiske fakultet, UiB.

Etter innlegget blir det forberedt kommentar ved Margrethe Meder, advokat og partner i BAHR.

Møtested: digitalt, invitasjon sendes til foreningens medlemmer

Møtetid: 15.00–16.30

Sponsorutlysning

NARF har ute en utlysning om sponsor i forbindelse med konkurransen for beste masteravhandling i arbeidsrett for 2022.

Frist for å melde interesse er 9. desember 2022. Se vår hjemmeside for mer informasjon.