NARF utlyser: Pris for beste masteroppgave i Arbeidsrett

Prisen gjelder for masteravhandlinger på 30 studiepoeng som behandlerarbeidsrettslige spørsmål. Alle studenter som har levert sin avhandling i 2023ved de juridiske fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø, inviteres til å delta.Innsendte avhandlinger vil bli vurdert av en...