Prisen gjelder for masteravhandlinger på 30 studiepoeng som behandler
arbeidsrettslige spørsmål. Alle studenter som har levert sin avhandling i 2023
ved de juridiske fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø, inviteres til å delta.
Innsendte avhandlinger vil bli vurdert av en jury satt ned av foreningens styre.


Prisutdelingen skjer i samarbeid med advokatfirmaet BAHR. Prisen vil bli markert i foreningens møteserie i april, som avholdes i BAHRs lokaler med servering. Vinneren vil få anledning til å presentere sin avhandling for det arbeidsrettslige fagmiljøet på dette møtet og mottar et prisbeløp på kr 10 000 sponset av BAHR.

Vinneravhandlingen vil også bli vurdert for publisering.

Avhandlingen sendes til post@arbeidsrettsligforening.no innen 31. januar 2024. Opplysning om karakter legges ved.

Vinneren vil bli kontaktet i god tid før arrangementet i april.

Spørsmål om prisen kan rettes til Alexander Sønderland Skjønberg, alexander.n.skjonberg@bi.no