Nytt møte i møteserien – 7. september

Temaet for møtet: Konfidensialitet og andre personvernregler i varslingssaker Spørsmål om personvern og informasjonshåndtering er tema i mange varslingssaker. Det kan komme krav om informasjon eller innsyn, ønsker om anonymitet, krav om sletting av personopplysninger,...