Møter

NARFs viktigste møteform er Møteserien.

Den er et forum for løpende diskusjon av aktuelle og viktige faglige spørsmål.

Normalt holdes det møter hver første tirsdag i måneden fra februar til mai og fra september til desember.

Møtene starter kl. 15.00 og avsluttes ca. kl. 16.30.

Kommende møter finner du på forsiden.

 

Oversikt over tidligere temaer finnes her: Årsberetninger.