Møter

NARFs viktigste møteform er Møteserien.

Den er et forum for løpende diskusjon av aktuelle og viktige faglige spørsmål.

Normalt holdes det møter hver første tirsdag i måneden fra februar til mai og fra september til desember.

Møtene starter kl. 15.00 og avsluttes ca. kl. 16.30.

Kommende møter finner du på forsiden.

 

Oversikt over tidligere temaer finnes her: Årsberetninger.

Nå i covid-19-tider må alle som kommer på møtene melde seg på.
Vi har behov for å vite hvem som kommer på møter, slik at vi ikke blir for mange.

  • Hvis du ikke får meldt deg på grunnet mangel på ledige plasser kan du skrive inn hvilke møter du ønsker å stå på venteliste for.