Velkommen til Norsk Arbeidsrettslig Forening

Norsk Arbeidsrettslig Forening – NARF – er en uavhengig forening som har som formål å fremme interessen for og kjennskap til arbeidsrettsfaget og arbeidsrettslige spørsmål. Foreningen ble stiftet i 1981, og den har en bredt sammensatt medlemsmasse med omkring 600 medlemmer. Både jurister og andre er medlemmer, og de kommer fra ulike deler av det praktiske rettsliv, så som arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, advokatfirmaer, akademia, departementer og annen sentral og lokal forvaltning, og private virksomheter.

Kommende møter:

4. februar 2020 – HR-2019-928-A

Møtested: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, 7. etg., Oslo
Møtetid: 1500-1630

Tema: HR-2019-928-A om endringsoppsigelse etter skipsarbeidsloven

Innleder for temaet er prosessfullmektigene i saken, advokat Sten Foyn og Christopher Hansteen

3. desember 2019 – HR-2019-1914-A

Møtested: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, 7. etg., Oslo
Møtetid: 1500-1630

Tema: Rekkevidden av den tariffrettslige markeringslære når etterbetalingskrav reises ved omklassifiseringstilfeller

  • På hvilken måte påvirker dommen anvendelse av alminnelige obligasjonsrettslige passivitetsregler innenfor arbeidsretten?
  • Hvor går grensen mellom krav som bygger på tariffbestemmelser og andre hjemmelsgrunnlag?

Innleder for temaet er prosessfullmektigene i saken, advokat Børge Benum fra Fagforbundet, advokat Øyvind Gjelstad fra KS og advokat Kjetil Edvardsen fra Tenden Advokatfirma. Førsteamanuensis Herman Bruserud vil kommentere dommen fra et mer «alminnelig» kontraktsrettslig perspektiv.

8. oktober 2019

Møtested: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, 7. etg., Oslo
Møtetid: 1500-1630

Tema: Grensedragningen mellom arbeidstaker og oppdragstaker er en velkjent problemstilling. Finnes det alternativer til forarbeidenes syv-punktsliste når vurderingen skal gjennomføres? Diskusjon i lys av Aleris-dommen og den såkalte ABC-testen fra California

Foredragsholder:  Ragnhild J. Nakling fra Advokatfirmaet Wiersholm AS

Årsmøte i NARF – torsdag 5. september kl. 1700

Norsk Arbeidsrettslig Forening holder sitt 38. ordinære årsmøte med etterfølgende middag torsdag 5. september klokken 1700. Møtet avholdes i Oslo Kongressenter (Folkets Hus) Youngsgt. 11, Oslo.

Faglig tema for møtet: Varsling – nye regler, gamle dilemmaer

Innledere: Julie Elisabeth Risnes, advokat i Schjødt, Katrine Rygh Monsen, advokat i LO og Tron Dalheim, partner i Thommessen. Alle tre var involvert i Varslingsutvalget; Katrine og Tron som medlemmer og Julie i sekretariatet.

Ta gjerne kontakt på post@arbeidsrettsligforening.no om du har noen spørsmål angående møtet. Forøvrig vises det til invitasjon som er sendt ut til alle medlemmer.

Skanska-dommen i Høyesterett

Tid og sted: Tirsdag 7. mai 2019 kl. 15.00
Riksmeklerens lokaler i Grensen 3

Tema: Oppsigelser ved nedbemanning og betydningen av arbeidstakernes ansiennitet (HR-2019-424-A)

Foredragsholder: Edvard Bakke, Jarl Borgvin Dørre