Velkommen til Norsk Arbeidsrettslig Forening

Norsk Arbeidsrettslig Forening – NARF – er en uavhengig forening som har som formål å fremme interessen for og kjennskap til arbeidsrettsfaget og arbeidsrettslige spørsmål. Foreningen ble stiftet i 1981, og den har en bredt sammensatt medlemsmasse med omkring 600 medlemmer. Både jurister og andre er medlemmer, og de kommer fra ulike deler av det praktiske rettsliv, så som arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, advokatfirmaer, akademia, departementer og annen sentral og lokal forvaltning, og private virksomheter.

Kommende møter:

NB! Nå i covid-19-tider må alle som kommer på møtene melde seg på. Vi har behov for å vite hvem som kommer på møter, slik at vi ikke blir for mange.

Nytt møte i møteserien – 13. april 2021 – Årets beste masteroppgave i Arbeidsrett presenteres

Møtet er viet kåringen av beste masteravhandling i arbeidsrett 2020. Vinneren vil bli utropt og vil gi en presentasjon av sitt avhandlingsarbeid. I tillegg har juryen valgt ut tre svært gode avhandlinger som vil gitt en særskilt omtale.
 
Dette er første gang prisen for årets beste masteravhandling deles ut. Prisen omfatter masteravhandlinger på 30 studiepoeng som behandler arbeidsrettslige spørsmål og er innlevert i løpet av 2020. Studenter fra alle tre de juridiske fakultetene i Norge har deltatt, og avhandlingene er vurdert av en jury nedsatt av foreningens styre.

Invitasjon sendes på epost til foreningens medlemmer.

Nytt møte i møteserien – 2. februar 2021

Seksuell trakassering i arbeidslivet har fått økt oppmerksomhet som følge av #MeToo-bevegelsen, og 22. desember 2020 avsa Høyesterett en dom som blant annet berørte den nedre grensen for overtredelse av forbudet mot seksuell trakassering, se HR-2020-2476-A.
 
Advokat Lill Christin Egeland innleder om det rettslige vernet mot seksuell trakassering, med utgangspunkt i dommen. Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm kommenterer på dommen og tematikken. Også to av prosessfullmektigene i saken, Tina Storsletten Nordstrøm og Nikolay Skarning, vil kommentere.

Møtested: Digitalt
Møtetid: 1500-1630

Invitasjon sendes på epost til foreningens medlemmer.

NARF utlyser pris for beste masteravhandling i arbeidsrett

Prisen gjelder for masteravhandlinger på 30 studiepoeng som behandler
arbeidsrettslige spørsmål. Alle studenter som har levert sin avhandling i 2020
ved de juridiske fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø inviteres til å delta.

Innsendte avhandlinger vil bli vurdert av en jury satt ned av foreningens styre.
Sentrale vurderingskriterier vil være godt juridisk håndverk, selvstendighet,
nyhetsverdi og aktualitet. Karakteren vil inngå i den samlede vurderingen.

Prisen vil bli markert i foreningens møteserie, tirsdag 13. april 2021.
Vinneren vil få anledning til å presentere sin avhandling for det arbeidsrettslige fagmiljøet på dette møtet.

Vinneravhandlingen vil også bli vurdert for publisering i tidsskriftet Arbeidsrett.

Avhandlingen sendes til post@arbeidsrettsligforening.no innen 15. januar 2021. Opplysning om karakter legges ved. Vinneren vil bli kontaktet i god tid før 13. april 2021.
Spørsmål om prisen kan rettes til Marianne Jenum Hotvedt, m.j.hotvedt@jus.uio.no 

Årets siste møte avholdes tirsdag 1. desember – Likebehandlingsregelen i aml § 14-12a

Den 2. november avsa Høyesterett dom i saken som gjaldt om to innleide dekksoperatører hadde krav på selskapsbonus på lik linje med fast ansatte og lærlinger i innleieselskapet. Denne dommen er, sammen med dommen i HR-2018-1037-A Manpower, sentral for forståelsen av likebehandlingsregelen i arbeidsmiljøloven § 14-12a.
 
Andreas van den Heuvel innleder om dommen. Prosessfullmektigene i saken, advokatene Karianne Rettedal, Stig Åkenes Johnsen og Margrethe Meder kommer med sine synspunkter på dommen.

Møtested: Digitalt
Møtetid: 1500-1630

Invitasjon sendes på epost til foreningens medlemmer.

Tirsdag 3. november – Tillitsvalgtes ytringsfrihet i lys av ARD-2019-28

Hovedinnlegget holdes av Anine Kierulf fra Institutt for offentlig rett UiO. Joakim Augeli Karlsen og Katrine Hellum-Lilleengen stiller med kommentarer fra hhv. NHO og LO.

Møtet avholdes digitalt, invitasjon sendes til alle våre medlemmer på epost.

Møtested: Digitalt
Møtetid: 1500-1630

Digitalt årsmøte torsdag 3. september

NARF inviterer til nytt årsmøte torsdag 3. september klokken 15.00.

PÅLOGGING TIL MØTET

https://my.demio.com/ref/3Pby8w53PEvpV9iN

Når du registrerer deg mottar du en unik login-lenke og mulighet til å legge inn en kalenderinnkalling.

Gå gjerne inn noen minutter før på selve dagen, så er du er sikker på å være med helt fra start. Man kan delta via følgende nettlesere: Chrome (anbefalt), Firefox, Edge, Safari, samt mobile plattformer (det fungerer ikke med Internet Explorer, da dette er en utdatert nettleser).

Troubleshooting: Hvis du opplever at nettleseren bare står å laster uten å logge deg inn, kan årsaken være sikkerhetssystemer (hardware brannmurer) på din arbeidsplass som hindrer tilgang. Sjekk dette med din IT-avdeling allerede nå.
Spesifikasjoner til IT-ansvarlige finner dere her.

En quick fix kan være å logge inn via mobil.

Dagsorden ihht. vedtektene er:

 1. Årsberetning for 2019
 2. Regnskap for 2019
 3. Fastsettelse av kontingent for 2020
 4. Valg (jf. vedtektene § 4)

Årsregnskap, årsberetning, dagsorden og innstilling til valg finner du på nettsiden her under fanen “Ressurser”, “Møter – Innledernes presentasjoner”. Husk at du må logge inn under “Ditt medlemskap” for å få tilgang.

Etter den tradisjonelt raske avviklingen av årsmøtet har møtet følgende;

Tema: “Ferieloven: I strid med EØS-retten?”

 • Etter den norske ferieloven er det ikke alle arbeidstakere som vil ha rett til fire ukers årlig betalt ferie. Dette gjelder for eksempel nyutdannede, som ikke har vært i lønnet arbeid året forut for sitt første arbeidsår. Arbeidstidsdirektivet krever imidlertid at alle arbeidstakere skal sikres rett til fire ukers betalt ferie. Er den norske ferieloven i strid med EØS-retten? Og finnes det noe godt alternativ? Er det en mulighet å følge etter danskene, som får ny ferielov fra 1. september 2020?  

Innledere er advokat Julie Piil Lorentzen og advokat Lornts Nagelhus.

Møtested: Digital avvikling
Møtetid: kl. 1500-1630

Møteserien høsten 2020

Årsmøte torsdag 3. september

Ordinære møter:
6. oktober
3. november
1. desember

Vi tar sikte på fysisk møte, alternativt må møte avholdes på som webinar. Det blir trolig påmelding pga. smittevernbegrensninger.

Vi kommer tilbake til tema for møtene

Møtet i mai er dessverre avlyst pga. COVID19-viruset. Vi regner med ordinær oppstart av møteserien over sommeren.

3. mars – Rettslige krav til planlegging og gjennomføring av utvelgelsesprosesser

På bakgrunn av nyere høyesterettspraksis og Hovedavtalens settes det fokus på den praktiske gjennomføringen av utvelgelsesprosesser, blant annet:

 • Drøftelser og valg av utvalgskretser, herunder kontroll av utslag for enkeltansatte
 • Hovedavtalen krav om at “ansiennitet danner utgangspunktet” i praksis.
 • Bruk av ansiennitetslister
 • Dokumentasjon av utvelgelsesprosessen

Innledere er advokat Rune Lium (LO) og advokat Margrethe Meder (NHO).

Møtested: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, 7. etg., Oslo
Møtetid: 1500-1630

Tema kommer…

4. februar 2020 – HR-2019-928-A

Møtested: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, 7. etg., Oslo
Møtetid: 1500-1630

Tema: Hurtigrutedommen HR-2019-928-A

 • Hva gjelder nå om endringsoppsigelser og hvilke implikasjoner har dommen generelt for håndtering av saker der arbeidstaker sies opp på grunn av egne forhold?
 • Innledere er prosessfullmektigene i saken, advokatene Christopher Hansteen og Sten Foyn. Kommentar ved høyskolelektor Anette Hemmingby.