Den 11. januar kl. 15.00 inviterer Norsk Arbeidsrettslig Forening og Arbeidsrettsgruppen ved BI til et seminar om ettervirkning, hvor vi gjør opp status etter Høyesteretts og Arbeidsrettens avgjørelser i Grefsenhjemmet-saken.

Alexander Skjønberg vil holde en innledning med vekt på det historiske bakteppet. Deretter vil prosessfullmektigene i saken, Kurt Weltzien og Magnus Buflod, holde innlegg. Til slutt blir det forberedte kommentarer fra Julie Piil Lorentzen og Thea Rabe.

Påmelding til labourlaw@bi.no. Seminaret finner sted på BI i Nydalen