Skanska-dommen i Høyesterett

Tid og sted: Tirsdag 7. mai 2019 kl. 15.00Riksmeklerens lokaler i Grensen 3 Tema: Oppsigelser ved nedbemanning og betydningen av arbeidstakernes ansiennitet (HR-2019-424-A) Foredragsholder: Edvard Bakke, Jarl Borgvin Dørre