Kåring av beste masteravhandling

NARF deler hvert år ut en pris for beste masteravhandling som behandler arbeidsrettslige spørsmål, basert på innsendte avhandlinger. Prisen gjelder for masteravhandlinger på 30 studiepoeng. Alle studenter som leverer sin avhandling ved de juridiske fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø inviteres til å delta i kåringen.

Innsendte avhandlinger vil bli vurdert av en jury satt ned av foreningens styre. Sentrale vurderingskriterier vil være godt juridisk håndverk, selvstendighet, nyhetsverdi og aktualitet. Karakteren vil inngå i den samlede vurderingen.

Prisen vil bli markert i foreningens møteserie, normalt på møtet som holdes i april. Vinneren vil få anledning til å presentere sin avhandling for det arbeidsrettslige fagmiljøet på dette møtet.

Vinneravhandlingen vil også bli vurdert for publisering i tidsskriftet Arbeidsrett.

Både avhandlinger som er innlevert i vår-semesteret og høst-semesteret kan delta i kåringen. Frist for innlevering vil være etter at sensur er falt for avhandlinger levert i høstsemesteret, normalt i januar. Den konkrete innleveringsfristen vi bli annonsert.

Avhandlingen sendes til post@arbeidsrettsligforening.no etter at avhandlingen er innlevert. Opplysning om karakter legges ved. Vinneren vil bli kontaktet i god tid før møtet hvor vinneren og avhandlingen skal presenteres.

Spørsmål om prisen kan rettes til Alexander Sønderland Skjønberg, alexander.n.skjonberg@bi.no 

 

Tidligere vinnere:

For 2021:

Vinner:

 – Marthe Johnsrud: Omvarsledes rettsvern i en varslingsprosess 

For 2020:

Vinner:

   – Markus Thommessen: Rettmessighetskravet ved sympatiaksjoner rettet mot utenlandsk hovedkonflikt

Hederlig omtale: 

   – Morten Damm: Arbeidsgivers adgang til å innsnevre utvelgelseskretsen ved nedbemanning

   – Prableen Kaur: Arbeidstakers rettslige vern mot seksuell trakassering

   – Inger Johanne Heggdal: Vilkår for og rekkevidden av straffansvar etter arbeidsmiljøloven § 19-1