Medlemstilbud

Medlemstilbud fra Universitetsforlaget

Som medlem i Norsk Arbeidsrettslig forening får du 20 % rabatt på juridiske tidsskrifter fra Universitetsforlaget. Tilbudet er begrenset til privatpersoner. Som privatperson får du også elektronisk tilgang til det eller de aktuelle juridiske tidsskrifter som du abonnerer på gjennom idunn.no.

Les mer om tidsskriftene på www.universitetsforlaget.no.

Spørsmål rettes til abonnement@universitetsforlaget.no.

Følgende tidsskrift inngår i ordningen (pris per år etter at rabatten er trukket fra).

Arbeidsrett – kr. 700
Tidsskrift for rettsvitenskap – kr. 799
Lov og rett – kr. 1175
Jussens Venner – kr. 839
Skatterett – kr. 1007
Praktisk Økonomi og Finans – kr. 751.

Send e-post med ønsket tidsskrift til abonnement@universitetsforlaget.no.

Husk å oppgi navn, fakturaadresse og at du er medlem i Norsk Arbeidsrettslig forening!