Bli medlem

Vis personvernerklæringen

Medlemskap i Norsk Arbeidsrettslig Forening er åpent for alle som interesserer seg for arbeidsrett og arbeidsliv.

Vi skiller mellom personlige medlemmer og støttemedlemmer.  I foreningens vedtekter § 3 er disse to medlemskategoriene beskrevet slik:

“Som personlige medlemmer kan opptas jurister og andre som har interesse for arbeidsrettslige spørsmål og foreningens formål. Som støttemedlemmer kan opptas organisasjoner og institusjoner [herunder firmaer] hvis virksomhet eller formål har forbindelse med arbeidsretten.”

Medlemskontingenten er p.t.
kr. 200,- pr. år for personlige medlemmer
kr. 750,- pr. år for støttemedlemmer

Kontingent for vedkommende år fastsettes av årsmøtet,  og det sendes da ut varsel om innbetaling.

HUSK: Det er viktig at du gir beskjed til foreningen hvis e-postadresse eller postadresse blir forandret. Hvis vi ikke får beskjed om endringer, kan det føre til at vi ikke finner frem til deg, og det betyr at du kan bli strøket som medlem. Dette gjelder både gamle og nye medlemmer.