Nytt møte i møteserien – 6. desember

Temaet for møtet: Arbeid i arbeidstagers hjemBruk av hjemmekontor eskalerte under pandemien, og også i etterkant har arbeidsformen blitt svært utbredt. Hjemmekontor har fordeler, ved at det skaper fleksibilitet. Blant annet kan det avhjelpe den såkalte ‘tidsklemma’...

Nytt møte i møteserien – 8. november

Temaet for møtet: Høyesteretts dom i HR-2022-2049-A. Midlertidig ansettelse med hjemmel i opplæringsloven og treårsregelen.Høyesterett avsa 25. oktober dom i en sak om midlertidig ansettelse med hjemmel i opplæringsloven § 10-6. Spørsmålet var om treårsregelen fikk...