Norsk Arbeidsrettslig Forening (NARF) har de siste to årene utlyst en pris for beste
masteravhandling i arbeidsrett. Prisen gjelder for masteravhandlinger på 30 studiepoeng som
behandler arbeidsrettslige spørsmål, og alle studenter som leverer sin avhandling ved de
juridiske fakultetene, kan delta. De innsendte avhandlingene vurderes av en jury som settes
ned av foreningens styre. Sentrale vurderingskriterier er godt juridisk håndverk,
selvstendighet og aktualitet.
Vinneren får en diplom samt tilbud om å presentere avhandlingen på et møte i foreningens
møteserie og mulighet til å bli vurdert for publisering i tidsskriftet Arbeidsrett. I både 2020 og
2021 ble det sendt inn mange gode avhandlinger, og vinneren av konkurransen i 2020 fikk sin
avhandling publisert i Arbeidsrett, mens vinneren i 2021 har sin artikkel inne til vurdering

NARF søker nå en samarbeidspartner som kan sponse et premiebeløp på kr. 10 000 samt et
fysisk arrangement med servering åpent for foreningens medlemmer der vinneren kåres og får
mulighet til å presentere sin avhandling. Arrangementet kan ha krav om påmelding, og det
kan settes en antallsbegrensning, som ikke bør være lavere enn 50


Mer informasjon finner du ved å klikke her.

Vh
NARF