Nytt møte i møteserien – 1. mars

Temaet for møtet: Tilretteleggingsplikt og stillingsvern i lys av HR-2022-390-A Anne-Beth Meidell Engan, stipendiat ved Det juridiske fakultet i Oslo, og Lasse Våg, advokat i Lund & Co innleder om tilretteleggingsplikt og stillingsvern i lys av Høyesteretts dom i...