Temaet for møtet: Tilretteleggingsplikt og stillingsvern i lys av HR-2022-390-A

Anne-Beth Meidell Engan, stipendiat ved Det juridiske fakultet i Oslo, og Lasse Våg, advokat i Lund & Co innleder om tilretteleggingsplikt og stillingsvern i lys av Høyesteretts dom i HR-2022-390-A Widerøe.

Deretter blir det forberedte kommentarer fra Kjersti Lyster Ryen, advokat i Arntzen de Besche og Børge Benum, advokat i Fagforbundet.

Møtested: Digitalt, link for deltakelse er sendt medlemmene på epost

Møtetid: 15.00–16.30

Vh
NARF