NARF utlyser pris for beste masteroppgaveavhandling

Prisen gjelder for masteravhandlinger på 30 studiepoeng som behandler arbeidsrettslige spørsmål. Alle studenter som har levert sin avhandling i 2021 ved de juridiske fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø, inviteres til å delta. Innsendte avhandlinger vil bli vurdert av...