Nytt møte i møteserien – 7. februar

Temaet for møtet: Reform av stillingsvernet etter svensk rett1. oktober 2022 trådte endringene i den svenske lag om anställningsskydd (LAS) i kraft. Endringene er omtalt som den største reformen av svensk arbeidsrett på mange år. På årets første møte i møteserien vil...