Velkommen til Norsk Arbeidsrettslig Forening

Norsk Arbeidsrettslig Forening – NARF – er en uavhengig forening som har som formål å fremme interessen for og kjennskap til arbeidsrettsfaget og arbeidsrettslige spørsmål. Foreningen ble stiftet i 1981, og den har en bredt sammensatt medlemsmasse med omkring 600 medlemmer. Både jurister og andre er medlemmer, og de kommer fra ulike deler av det praktiske rettsliv, så som arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, advokatfirmaer, akademia, departementer og annen sentral og lokal forvaltning, og private virksomheter.

Kommende aktiviteter:

Nytt møte i møteserien – 7. juni

Temaet for møtet: Ensidig endring av økonomiske ytelser i arbeidsavtaleforhold

På det siste møtet før sommeren vil Anette Hemmingby, førsteamanuensis i arbeidsrett ved Handelshøyskolen BI, presentere sin bok Endring av økonomiske ytelser i arbeidsavtaleforhold. Boken er basert på hennes doktoravhandling fra 2021 om samme tema. Boken og temaet kommenteres av Christopher Hansteen, advokat i advokatfirmaet Hjort.
 
Møtested: digitalt. Link er sendt til foreningens medlemmer på epost
Møtetid: 15.00–16.30

Vh
NARF

Nytt møte i møteserien – 3. mai – kun fysisk oppmøte

«Nyere rettspraksis om virksomhetsoverdragelse fra EU-domstolen»
 

Sten Foyn, advokat i Haavind, og Fredrik Wildhagen, advokat i LO, vil gjennomgå og kommentere utviklingen i EU-domstolens rettspraksis om virksomhetsoverdragelse fra de siste årene.
Møtet arrangeres i samarbeid med Arbeidsrettsgruppen ved Det juridiske fakultet i Oslo og vil bare foregå fysisk. Digital deltakelse er altså ikke mulig denne gangen.
 
Møtested: Fysisk. Kjerka, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47.
Møtetid: 15.00–16.30.
 
Påmelding: Dem som ønsker å delta, må melde seg på per e-post til post@arbeidsrettsligforening.no så snart som mulig. Førstemann til mølla-prinsippet. Bindende påmelding.

Vel møtt!

Vh
NARF

Utlysning av stipend

International Society for Labour and Social Security Law (ISLSSL) er en organisasjon som arbeider internasjonalt med arbeidsrettslige og sosialrettslige spørsmål. Norsk Arbeidsrettslig Forening er medlem i ISLSSL.

ISLSSL, i samarbeid med andre aktører, står som arrangør av et seminar i Venezia 22. – 26. mai 2022 med tittelen Labour Law and Climate Change: towards a Just Transition. Program finner du her: vedlegg 1, vedlegg 2

I den forbindelse utlyses et stipend for yngre akademikere som ønsker å delta på seminaret, se nærmere vilkår og forutsetninger i vedlagte utlysning fra ISLSSL.

Aktuelle kandidater inviteres til å søke på stipendet. Søknad, med innhold og vedlegg i henhold til utlysningen, kan sendes til NARF v/nestleder Eli Mette Jarbo til e-post eli.jarbo@arbeidsretten.no

  • innen onsdag 20. april 2022.  

Dersom det er flere aktuelle søkere, vil det bli valgt ut en søknad som fyller de fastsatte kriteriene, som vil bli oversendt til ISLSSL som Norges kandidat til ett av 6 stipender som skal deles ut.


 


Nytt møte i møteserien – 5. april

Årets beste masteroppgave i arbeidsrett presenteres

Møtet er viet kåringen av beste masteravhandling i arbeidsrett 2021. Vinneren vil bli utropt og vil gi en presentasjon av sitt avhandlingsarbeid.
 
Dette er andre gang prisen for årets beste masteravhandling deles ut. Prisen omfatter masteravhandlinger på 30 studiepoeng som behandler arbeidsrettslige spørsmål og er innlevert i løpet av 2021. Studenter fra alle tre de juridiske fakultetene i Norge har deltatt, og avhandlingene er vurdert av en jury nedsatt av foreningens styre.

Invitasjon er sendt til foreningens medlemmer på epost.

Møtetid: 15.00–16.30

Vh
NARF

Nytt møte i møteserien – 1. mars

Temaet for møtet: Tilretteleggingsplikt og stillingsvern i lys av HR-2022-390-A

Anne-Beth Meidell Engan, stipendiat ved Det juridiske fakultet i Oslo, og Lasse Våg, advokat i Lund & Co innleder om tilretteleggingsplikt og stillingsvern i lys av Høyesteretts dom i HR-2022-390-A Widerøe.

Deretter blir det forberedte kommentarer fra Kjersti Lyster Ryen, advokat i Arntzen de Besche og Børge Benum, advokat i Fagforbundet.

Møtested: Digitalt, link for deltakelse er sendt medlemmene på epost

Møtetid: 15.00–16.30

Vh
NARF

NARF utlyser pris for beste masteroppgaveavhandling

Prisen gjelder for masteravhandlinger på 30 studiepoeng som behandler arbeidsrettslige spørsmål. Alle studenter som har levert sin avhandling i 2021 ved de juridiske fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø, inviteres til å delta.

Innsendte avhandlinger vil bli vurdert av en jury satt ned av foreningens styre. Sentrale vurderingskriterier vil være godt juridisk håndverk, selvstendighet, nyhetsverdi og aktualitet. Karakteren vil inngå i den samlede vurderingen.

Prisen vil bli markert i foreningens møteserie, tirsdag 5. april 2022.

Vinneren vil få anledning til å presentere sin avhandling for det arbeidsrettslige fagmiljøet på dette møtet.     

Vinneravhandlingen vil også bli vurdert for publisering i tidsskriftet Arbeidsrett.

Avhandlingen sendes til post@arbeidsrettsligforening.no innen 31. januar 2022. Opplysning om karakter legges ved.

Vinneren vil bli kontaktet i god tid før 5. april 2022.

Spørsmål om prisen kan rettes til Alexander Sønderland Skjønberg, alexander.n.skjonberg@bi.no

—————————————-

Årsmøte torsdag 4. november

Norsk Arbeidsrettslig Forening holder sitt 40. ordinære årsmøte i Oslo Kongressenter (Folkets Hus) med etterfølgende mat og mingling, torsdag 4. november kl. 17.00

Temaet for møtet blir NOU 2019: 9 Den norske modellen og fremstiden arbeidsliv.

Utvalgets leder, Jan Fougner, vil presentere utredningen og forslagene. Etter innlegget vil forslagene kommenteres av representanter fra utvalgets flertall og mindretall. Ørnulf Kastet, advokat i YS, kommenterer på vegne av flertallet, mens Silje Stadheim Almestran, advokat i NHO, kommenterer på vegne av mindretallet. Deretter blir det åpen diskusjon.

Dagsorden ihht. vedtektene er:

  1. Årsberetning for 2020
  2. Regnskap for 2020
  3. Fastsettelse av kontingent for 2021
  4. Valg (jf. vedtektene § 4)

Til punkt 1 og 2:
Årsberetning og revidert regnskap finner du på nettsidene våre under fanen “Ressurser”, “Møter – Innledernes presentasjoner”. Husk at du må logge inn under “Ditt medlemskap” for å få tilgang.

Til punkt 4:
Leder: Marianne Jenum Hotvedt stiller til gjenvalg.
Tre styremedlemmer: Sten Foyn, Lornts Nagelhus og Kristine Fremstad Moen stiller til gjenvalg
 

Påmelding. De som ønsker å delta må melde seg på per e-post til post@arbeidsrettsligforening.no så snart som mulig. Skriv i eposten om du vil være med på mat og mingling etter årsmøtet og foredraget. Førstemann til mølla-prinsippet.

Vi imøteser god oppslutning om årsmøtet og ønsker vel møtt!

———————————————————————————————————

Nytt møte i møteserien – 7. september

Temaet for møtet: Konfidensialitet og andre personvernregler i varslingssaker

Spørsmål om personvern og informasjonshåndtering er tema i mange varslingssaker. Det kan komme krav om informasjon eller innsyn, ønsker om anonymitet, krav om sletting av personopplysninger, klage til Datatilsynet osv.

Hovedinnlegget holdes av Kari Gimmingsrud. Hun vil behandle sentrale personvernrettslige prinsipper, ansvar og roller etter GDPR og hvordan registrertes rettigheter kan ivaretas mm. Etter innlegget vil det bli forberedte kommentarer og fri diskusjon.

Møtested: Digitalt
Møtetid: 1500-1630

Invitasjon sendes på epost til foreningens medlemmer.

Fri innmelding ut året

For en tidsbegrenset periode tilbyr NARF gratis innmelding for resten av 2021. Meld deg inn i dag å få tilgang til hele høstens møteserie uten kostnad. Trykk på “Bli medlem” på forsiden eller klikk her.

Nytt møte i møteserien – 13. april 2021 – Årets beste masteroppgave i Arbeidsrett presenteres

Møtet er viet kåringen av beste masteravhandling i arbeidsrett 2020. Vinneren vil bli utropt og vil gi en presentasjon av sitt avhandlingsarbeid. I tillegg har juryen valgt ut tre svært gode avhandlinger som vil gitt en særskilt omtale.
 
Dette er første gang prisen for årets beste masteravhandling deles ut. Prisen omfatter masteravhandlinger på 30 studiepoeng som behandler arbeidsrettslige spørsmål og er innlevert i løpet av 2020. Studenter fra alle tre de juridiske fakultetene i Norge har deltatt, og avhandlingene er vurdert av en jury nedsatt av foreningens styre.

Invitasjon sendes på epost til foreningens medlemmer.