Velkommen til Norsk Arbeidsrettslig Forening

Norsk Arbeidsrettslig Forening – NARF – er en uavhengig forening som har som formål å fremme interessen for og kjennskap til arbeidsrettsfaget og arbeidsrettslige spørsmål. Foreningen ble stiftet i 1981, og den har en bredt sammensatt medlemsmasse med omkring 600 medlemmer. Både jurister og andre er medlemmer, og de kommer fra ulike deler av det praktiske rettsliv, så som arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, advokatfirmaer, akademia, departementer og annen sentral og lokal forvaltning, og private virksomheter.

Kommende aktiviteter:

Invitasjon til årsmøte

Norsk Arbeidsrettslig Forening holder sitt 41. ordinære årsmøte. Det avholdes denne gangen i “Kjerka” Domus Media Vest, Karl Johans gt. 47. Årsmøtet begynner kl. 17.30 torsdag 20. oktober. Det blir deretter et faglig foredrag og etterfølgende mat og mingling.

Dagsorden og årsberetning finner du under fanen “Ressurser”, “Møter – Innledernes presentasjoner”. Husk at du må logge inn under “Ditt medlemskap” for å få tilgang.

Etter faglig foredrag og diskusjon inviteres dere til en servering og mingling i de samme lokalene. Arrangementet er gratis, i pakt med tradisjon. De som ønsker å delta må melde seg på per e-post til post@arbeidsrettsligforening.no så snart som mulig. Førstemann til mølla-prinsippet.


Vi imøteser god oppslutning om årsmøtet og ønsker vel møtt!


Vh
NARF

Nytt møte i møteserien – 7. juni – endre denne tittelen og teksten

Temaet for møtet: Ensidig endring av økonomiske ytelser i arbeidsavtaleforhold

På det siste møtet før sommeren vil Anette Hemmingby, førsteamanuensis i arbeidsrett ved Handelshøyskolen BI, presentere sin bok Endring av økonomiske ytelser i arbeidsavtaleforhold. Boken er basert på hennes doktoravhandling fra 2021 om samme tema. Boken og temaet kommenteres av Christopher Hansteen, advokat i advokatfirmaet Hjort.
 
Møtested: digitalt. Link er sendt til foreningens medlemmer på epost
Møtetid: 15.00–16.30

Vh
NARF

Nytt møte i møteserien – 7. juni – endre denne tittelen og teksten

Temaet for møtet: Ensidig endring av økonomiske ytelser i arbeidsavtaleforhold

På det siste møtet før sommeren vil Anette Hemmingby, førsteamanuensis i arbeidsrett ved Handelshøyskolen BI, presentere sin bok Endring av økonomiske ytelser i arbeidsavtaleforhold. Boken er basert på hennes doktoravhandling fra 2021 om samme tema. Boken og temaet kommenteres av Christopher Hansteen, advokat i advokatfirmaet Hjort.
 
Møtested: digitalt. Link er sendt til foreningens medlemmer på epost
Møtetid: 15.00–16.30

Vh
NARF

Nytt møte i møteserien – 7. juni – endre denne tittelen og teksten

Temaet for møtet: Ensidig endring av økonomiske ytelser i arbeidsavtaleforhold

På det siste møtet før sommeren vil Anette Hemmingby, førsteamanuensis i arbeidsrett ved Handelshøyskolen BI, presentere sin bok Endring av økonomiske ytelser i arbeidsavtaleforhold. Boken er basert på hennes doktoravhandling fra 2021 om samme tema. Boken og temaet kommenteres av Christopher Hansteen, advokat i advokatfirmaet Hjort.
 
Møtested: digitalt. Link er sendt til foreningens medlemmer på epost
Møtetid: 15.00–16.30

Vh
NARF

Nytt møte i møteserien – 7. juni – endre denne tittelen og teksten

Temaet for møtet: Ensidig endring av økonomiske ytelser i arbeidsavtaleforhold

På det siste møtet før sommeren vil Anette Hemmingby, førsteamanuensis i arbeidsrett ved Handelshøyskolen BI, presentere sin bok Endring av økonomiske ytelser i arbeidsavtaleforhold. Boken er basert på hennes doktoravhandling fra 2021 om samme tema. Boken og temaet kommenteres av Christopher Hansteen, advokat i advokatfirmaet Hjort.
 
Møtested: digitalt. Link er sendt til foreningens medlemmer på epost
Møtetid: 15.00–16.30

Vh
NARF

Nytt møte i møteserien – 7. juni

Temaet for møtet: Ensidig endring av økonomiske ytelser i arbeidsavtaleforhold

På det siste møtet før sommeren vil Anette Hemmingby, førsteamanuensis i arbeidsrett ved Handelshøyskolen BI, presentere sin bok Endring av økonomiske ytelser i arbeidsavtaleforhold. Boken er basert på hennes doktoravhandling fra 2021 om samme tema. Boken og temaet kommenteres av Christopher Hansteen, advokat i advokatfirmaet Hjort.
 
Møtested: digitalt. Link er sendt til foreningens medlemmer på epost
Møtetid: 15.00–16.30

Vh
NARF

Nytt møte i møteserien – 3. mai – kun fysisk oppmøte

«Nyere rettspraksis om virksomhetsoverdragelse fra EU-domstolen»
 

Sten Foyn, advokat i Haavind, og Fredrik Wildhagen, advokat i LO, vil gjennomgå og kommentere utviklingen i EU-domstolens rettspraksis om virksomhetsoverdragelse fra de siste årene.
Møtet arrangeres i samarbeid med Arbeidsrettsgruppen ved Det juridiske fakultet i Oslo og vil bare foregå fysisk. Digital deltakelse er altså ikke mulig denne gangen.
 
Møtested: Fysisk. Kjerka, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47.
Møtetid: 15.00–16.30.
 
Påmelding: Dem som ønsker å delta, må melde seg på per e-post til post@arbeidsrettsligforening.no så snart som mulig. Førstemann til mølla-prinsippet. Bindende påmelding.

Vel møtt!

Vh
NARF

Utlysning av stipend

International Society for Labour and Social Security Law (ISLSSL) er en organisasjon som arbeider internasjonalt med arbeidsrettslige og sosialrettslige spørsmål. Norsk Arbeidsrettslig Forening er medlem i ISLSSL.

ISLSSL, i samarbeid med andre aktører, står som arrangør av et seminar i Venezia 22. – 26. mai 2022 med tittelen Labour Law and Climate Change: towards a Just Transition. Program finner du her: vedlegg 1, vedlegg 2

I den forbindelse utlyses et stipend for yngre akademikere som ønsker å delta på seminaret, se nærmere vilkår og forutsetninger i vedlagte utlysning fra ISLSSL.

Aktuelle kandidater inviteres til å søke på stipendet. Søknad, med innhold og vedlegg i henhold til utlysningen, kan sendes til NARF v/nestleder Eli Mette Jarbo til e-post eli.jarbo@arbeidsretten.no

  • innen onsdag 20. april 2022.  

Dersom det er flere aktuelle søkere, vil det bli valgt ut en søknad som fyller de fastsatte kriteriene, som vil bli oversendt til ISLSSL som Norges kandidat til ett av 6 stipender som skal deles ut.


 


Nytt møte i møteserien – 5. april

Årets beste masteroppgave i arbeidsrett presenteres

Møtet er viet kåringen av beste masteravhandling i arbeidsrett 2021. Vinneren vil bli utropt og vil gi en presentasjon av sitt avhandlingsarbeid.
 
Dette er andre gang prisen for årets beste masteravhandling deles ut. Prisen omfatter masteravhandlinger på 30 studiepoeng som behandler arbeidsrettslige spørsmål og er innlevert i løpet av 2021. Studenter fra alle tre de juridiske fakultetene i Norge har deltatt, og avhandlingene er vurdert av en jury nedsatt av foreningens styre.

Invitasjon er sendt til foreningens medlemmer på epost.

Møtetid: 15.00–16.30

Vh
NARF

Nytt møte i møteserien – 1. mars

Temaet for møtet: Tilretteleggingsplikt og stillingsvern i lys av HR-2022-390-A

Anne-Beth Meidell Engan, stipendiat ved Det juridiske fakultet i Oslo, og Lasse Våg, advokat i Lund & Co innleder om tilretteleggingsplikt og stillingsvern i lys av Høyesteretts dom i HR-2022-390-A Widerøe.

Deretter blir det forberedte kommentarer fra Kjersti Lyster Ryen, advokat i Arntzen de Besche og Børge Benum, advokat i Fagforbundet.

Møtested: Digitalt, link for deltakelse er sendt medlemmene på epost

Møtetid: 15.00–16.30

Vh
NARF