Prisen gjelder for masteravhandlinger på 30 studiepoeng som behandler
arbeidsrettslige spørsmål. Alle studenter som har levert sin avhandling i 2022
ved de juridiske fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø, inviteres til å delta.
Innsendte avhandlinger vil bli vurdert av en jury satt ned av foreningens styre.


Sentrale vurderingskriterier vil være godt juridisk håndverk, selvstendighet,
nyhetsverdi og aktualitet. Karakteren vil inngå i den samlede vurderingen.
Prisutdelingen skjer i samarbeid med advokatfirmaet Wiersholm. Prisen vil bli
markert i foreningens møteserie, tirsdag 11. april 2023, som avholdes i
Wiersholms lokaler med servering.

Vinneren vil få anledning til å presentere sin
avhandling for det arbeidsrettslige fagmiljøet på dette møtet og mottar et
prisbeløp på kr 10 000 sponset av Wiersholm.

Vinneravhandlingen vil også bli vurdert for publisering i tidsskriftet Arbeidsrett.

Avhandlingen sendes til post@arbeidsrettsligforening.no innen 31. januar
2023.
Opplysning om karakter legges ved.
Vinneren vil bli kontaktet i god tid før 11. april 2023.

Spørsmål om prisen kan rettes til Alexander Sønderland Skjønberg,
alexander.n.skjonberg@bi.no