Velkommen til Norsk Arbeidsrettslig Forening

Norsk Arbeidsrettslig Forening – NARF – er en uavhengig forening som har som formål å fremme interessen for og kjennskap til arbeidsrettsfaget og arbeidsrettslige spørsmål. Foreningen ble stiftet i 1981, og den har en bredt sammensatt medlemsmasse med omkring 600 medlemmer. Både jurister og andre er medlemmer, og de kommer fra ulike deler av det praktiske rettsliv, så som arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, advokatfirmaer, akademia, departementer og annen sentral og lokal forvaltning, og private virksomheter.

Kommende aktiviteter:

8. oktober 2019

Møtested: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, 7. etg., Oslo
Møtetid: 1500-1630

Tema: Grensedragningen mellom arbeidstaker og oppdragstaker er en velkjent problemstilling. Finnes det alternativer til forarbeidenes syv-punktsliste når vurderingen skal gjennomføres? Diskusjon i lys av Aleris-dommen og den såkalte ABC-testen fra California

Foredragsholder:  Ragnhild J. Nakling fra Advokatfirmaet Wiersholm AS

Årsmøte i NARF – torsdag 5. september kl. 1700

Norsk Arbeidsrettslig Forening holder sitt 38. ordinære årsmøte med etterfølgende middag torsdag 5. september klokken 1700. Møtet avholdes i Oslo Kongressenter (Folkets Hus) Youngsgt. 11, Oslo.

Faglig tema for møtet: Varsling – nye regler, gamle dilemmaer

Innledere: Julie Elisabeth Risnes, advokat i Schjødt, Katrine Rygh Monsen, advokat i LO og Tron Dalheim, partner i Thommessen. Alle tre var involvert i Varslingsutvalget; Katrine og Tron som medlemmer og Julie i sekretariatet.

Ta gjerne kontakt på post@arbeidsrettsligforening.no om du har noen spørsmål angående møtet. Forøvrig vises det til invitasjon som er sendt ut til alle medlemmer.

Skanska-dommen i Høyesterett

Tid og sted: Tirsdag 7. mai 2019 kl. 15.00
Riksmeklerens lokaler i Grensen 3

Tema: Oppsigelser ved nedbemanning og betydningen av arbeidstakernes ansiennitet (HR-2019-424-A)

Foredragsholder: Edvard Bakke, Jarl Borgvin Dørre