Norsk Arbeidsrettslig Forening holder sitt 42. ordinære årsmøte. Det avholdes også i år i “Kjerka” Domus Media Vest, Karl Johans gt. 47. Årsmøtet begynner kl. 17.00 torsdag 14. september. Det blir deretter et faglig foredrag og etterfølgende mat og mingling.

Dagsorden og årsberetning finner du under fanen “Ressurser”, “Møter – Innledernes presentasjoner”. Husk at du må logge inn under “Ditt medlemskap” for å få tilgang.

Temaet for møtets faglige del er “Innleie – erfaringer så langt og veien videre”. Pål Kvernaas (Advokatfirmaet Haavind AS) vil innlede, og det blir kommentarer fra Silje Stadheim Almestrand (NHO) og Lornts N Nagelhus (LO).

Etter faglig foredrag og diskusjon inviteres dere til en servering og mingling i de samme lokalene. Arrangementet er gratis, i pakt med tradisjon. Påmelding er ikke nødvendig.


Vi imøteser god oppslutning om årsmøtet og ønsker vel møtt!


Vh
NARF