Temaet for møtet: Kåring av beste masteravhandling i arbeidsrett

På neste møte i møteserien vil NARF kåre vinneren av beste masteravhandling for 2022, og vinneren vil presentere sitt avhandlingstema.

Prisutdelingen skjer i samarbeid med advokatfirmaet Wiersholm og vil avholdes i Wiersholms lokaler med servering. 

Arrangementet er åpent for alle, men påmelding er nødvendig. Påmelding skjer via Wiersholms sider her.

Møtested: Wiersholm, Dokkveien 1, 0250 Oslo 

Møtetid: 15.00–16.30