Temaet for møtet: Reform av stillingsvernet etter svensk rett
1. oktober 2022 trådte endringene i den svenske lag om anställningsskydd (LAS) i kraft. Endringene er omtalt som den største reformen av svensk arbeidsrett på mange år. På årets første møte i møteserien vil Erik Sjödin holde innlegg om bakgrunnen for og betydningen av endringene.

Sjödin er universitetslektor ved Stockholms Universitet. Han har kommentert de viktigste endringene i Lag&Avtal 14. september 2022, som kan leses her.
 
Møtested: digitalt, invitasjon er sendt til foreningens medlemmer på epost
Møtetid: 15.00–16.30