Møtested: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, 7. etg., Oslo
Møtetid: 1500-1630

Tema: Grensedragningen mellom arbeidstaker og oppdragstaker er en velkjent problemstilling. Finnes det alternativer til forarbeidenes syv-punktsliste når vurderingen skal gjennomføres? Diskusjon i lys av Aleris-dommen og den såkalte ABC-testen fra California

Foredragsholder:  Ragnhild J. Nakling fra Advokatfirmaet Wiersholm AS