International Society for Labour and Social Security Law (ISLSSL) er en organisasjon som arbeider internasjonalt med arbeidsrettslige og sosialrettslige spørsmål. Norsk Arbeidsrettslig Forening er medlem i ISLSSL.

ISLSSL, i samarbeid med andre aktører, står som arrangør av et seminar i Venezia 22. – 26. mai 2022 med tittelen Labour Law and Climate Change: towards a Just Transition. Program finner du her: vedlegg 1, vedlegg 2

I den forbindelse utlyses et stipend for yngre akademikere som ønsker å delta på seminaret, se nærmere vilkår og forutsetninger i vedlagte utlysning fra ISLSSL.

Aktuelle kandidater inviteres til å søke på stipendet. Søknad, med innhold og vedlegg i henhold til utlysningen, kan sendes til NARF v/nestleder Eli Mette Jarbo til e-post eli.jarbo@arbeidsretten.no

  • innen onsdag 20. april 2022.  

Dersom det er flere aktuelle søkere, vil det bli valgt ut en søknad som fyller de fastsatte kriteriene, som vil bli oversendt til ISLSSL som Norges kandidat til ett av 6 stipender som skal deles ut.