Norsk Arbeidsrettslig Forening holder sitt 40. ordinære årsmøte i Oslo Kongressenter (Folkets Hus) med etterfølgende mat og mingling, torsdag 4. november kl. 17.00

Temaet for møtet blir NOU 2019: 9 Den norske modellen og fremstiden arbeidsliv.

Utvalgets leder, Jan Fougner, vil presentere utredningen og forslagene. Etter innlegget vil forslagene kommenteres av representanter fra utvalgets flertall og mindretall. Ørnulf Kastet, advokat i YS, kommenterer på vegne av flertallet, mens Silje Stadheim Almestran, advokat i NHO, kommenterer på vegne av mindretallet. Deretter blir det åpen diskusjon.

Dagsorden ihht. vedtektene er:

  1. Årsberetning for 2020
  2. Regnskap for 2020
  3. Fastsettelse av kontingent for 2021
  4. Valg (jf. vedtektene § 4)

Til punkt 1 og 2:
Årsberetning og revidert regnskap finner du på nettsidene våre under fanen “Ressurser”, “Møter – Innledernes presentasjoner”. Husk at du må logge inn under “Ditt medlemskap” for å få tilgang.

Til punkt 4:
Leder: Marianne Jenum Hotvedt stiller til gjenvalg.
Tre styremedlemmer: Sten Foyn, Lornts Nagelhus og Kristine Fremstad Moen stiller til gjenvalg
 

Påmelding. De som ønsker å delta må melde seg på per e-post til post@arbeidsrettsligforening.no så snart som mulig. Skriv i eposten om du vil være med på mat og mingling etter årsmøtet og foredraget. Førstemann til mølla-prinsippet.

Vi imøteser god oppslutning om årsmøtet og ønsker vel møtt!

———————————————————————————————————