Hovedinnlegget holdes av Anine Kierulf fra Institutt for offentlig rett UiO. Joakim Augeli Karlsen og Katrine Hellum-Lilleengen stiller med kommentarer fra hhv. NHO og LO.

Møtet avholdes digitalt, invitasjon sendes til alle våre medlemmer på epost.

Møtested: Digitalt
Møtetid: 1500-1630