Tid og sted: Tirsdag 7. mai 2019 kl. 15.00
Riksmeklerens lokaler i Grensen 3

Tema: Oppsigelser ved nedbemanning og betydningen av arbeidstakernes ansiennitet (HR-2019-424-A)

Foredragsholder: Edvard Bakke, Jarl Borgvin Dørre