«Nyere rettspraksis om virksomhetsoverdragelse fra EU-domstolen»
 

Sten Foyn, advokat i Haavind, og Fredrik Wildhagen, advokat i LO, vil gjennomgå og kommentere utviklingen i EU-domstolens rettspraksis om virksomhetsoverdragelse fra de siste årene.
Møtet arrangeres i samarbeid med Arbeidsrettsgruppen ved Det juridiske fakultet i Oslo og vil bare foregå fysisk. Digital deltakelse er altså ikke mulig denne gangen.
 
Møtested: Fysisk. Kjerka, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47.
Møtetid: 15.00–16.30.
 
Påmelding: Dem som ønsker å delta, må melde seg på per e-post til post@arbeidsrettsligforening.no så snart som mulig. Førstemann til mølla-prinsippet. Bindende påmelding.

Vel møtt!

Vh
NARF