Temaet for møtet: Konfidensialitet og andre personvernregler i varslingssaker

Spørsmål om personvern og informasjonshåndtering er tema i mange varslingssaker. Det kan komme krav om informasjon eller innsyn, ønsker om anonymitet, krav om sletting av personopplysninger, klage til Datatilsynet osv.

Hovedinnlegget holdes av Kari Gimmingsrud. Hun vil behandle sentrale personvernrettslige prinsipper, ansvar og roller etter GDPR og hvordan registrertes rettigheter kan ivaretas mm. Etter innlegget vil det bli forberedte kommentarer og fri diskusjon.

Møtested: Digitalt
Møtetid: 1500-1630

Invitasjon sendes på epost til foreningens medlemmer.