Prisen gjelder for masteravhandlinger på 30 studiepoeng som behandler
arbeidsrettslige spørsmål. Alle studenter som har levert sin avhandling i 2020
ved de juridiske fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø inviteres til å delta.

Innsendte avhandlinger vil bli vurdert av en jury satt ned av foreningens styre.
Sentrale vurderingskriterier vil være godt juridisk håndverk, selvstendighet,
nyhetsverdi og aktualitet. Karakteren vil inngå i den samlede vurderingen.

Prisen vil bli markert i foreningens møteserie, tirsdag 13. april 2021.
Vinneren vil få anledning til å presentere sin avhandling for det arbeidsrettslige fagmiljøet på dette møtet.

Vinneravhandlingen vil også bli vurdert for publisering i tidsskriftet Arbeidsrett.

Avhandlingen sendes til post@arbeidsrettsligforening.no innen 15. januar 2021. Opplysning om karakter legges ved. Vinneren vil bli kontaktet i god tid før 13. april 2021.
Spørsmål om prisen kan rettes til Marianne Jenum Hotvedt, m.j.hotvedt@jus.uio.no