Prisen gjelder for masteravhandlinger på 30 studiepoeng som behandler arbeidsrettslige spørsmål. Alle studenter som har levert sin avhandling i 2021 ved de juridiske fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø, inviteres til å delta.

Innsendte avhandlinger vil bli vurdert av en jury satt ned av foreningens styre. Sentrale vurderingskriterier vil være godt juridisk håndverk, selvstendighet, nyhetsverdi og aktualitet. Karakteren vil inngå i den samlede vurderingen.

Prisen vil bli markert i foreningens møteserie, tirsdag 5. april 2022.

Vinneren vil få anledning til å presentere sin avhandling for det arbeidsrettslige fagmiljøet på dette møtet.     

Vinneravhandlingen vil også bli vurdert for publisering i tidsskriftet Arbeidsrett.

Avhandlingen sendes til post@arbeidsrettsligforening.no innen 31. januar 2022. Opplysning om karakter legges ved.

Vinneren vil bli kontaktet i god tid før 5. april 2022.

Spørsmål om prisen kan rettes til Alexander Sønderland Skjønberg, alexander.n.skjonberg@bi.no

—————————————-