Møtested: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, 7. etg., Oslo
Møtetid: 1500-1630

Tema: Rekkevidden av den tariffrettslige markeringslære når etterbetalingskrav reises ved omklassifiseringstilfeller

  • På hvilken måte påvirker dommen anvendelse av alminnelige obligasjonsrettslige passivitetsregler innenfor arbeidsretten?
  • Hvor går grensen mellom krav som bygger på tariffbestemmelser og andre hjemmelsgrunnlag?

Innleder for temaet er prosessfullmektigene i saken, advokat Børge Benum fra Fagforbundet, advokat Øyvind Gjelstad fra KS og advokat Kjetil Edvardsen fra Tenden Advokatfirma. Førsteamanuensis Herman Bruserud vil kommentere dommen fra et mer «alminnelig» kontraktsrettslig perspektiv.