Møtested: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, 7. etg., Oslo
Møtetid: 1500-1630

Tema: HR-2019-928-A om endringsoppsigelse etter skipsarbeidsloven

Innleder for temaet er prosessfullmektigene i saken, advokat Sten Foyn og Christopher Hansteen