Møtested: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, 7. etg., Oslo
Møtetid: 1500-1630

Tema: Hurtigrutedommen HR-2019-928-A

  • Hva gjelder nå om endringsoppsigelser og hvilke implikasjoner har dommen generelt for håndtering av saker der arbeidstaker sies opp på grunn av egne forhold?
  • Innledere er prosessfullmektigene i saken, advokatene Christopher Hansteen og Sten Foyn. Kommentar ved høyskolelektor Anette Hemmingby.