Gaute Krokann og Lars Kokkvold: Kompetanse som utvelgelseskriterium ved omorganisering og nedbemanning
Møteserien 6. november 2012

Kari Bergeius Andersen: Håndtering av sykmeldte, fra tilretteleggelsesplikt til oppsigelse
Møteserien 2. februar 2010

Martin Jetlund og Hans Jørgen Bender: Arbeidstakers lojalitetsplikt ved oppstart av konkurrerende virksomhet
Møteserien 7. september 2010

Nils Kr. Lie: Vikarbyrådirektivet
Årsmøte 11. mai 2011

Pål Behrens: Aldersdiskriminering – Gjensidige-saken, Høyesteretts dom 29. juni 2011
Møteserien 6. september 2011 (Lars Holo medinnleder)