Arbeidsrett og arbeidsliv – abonnement

Arbeidsrett og arbeidsliv gis ut i bind à ca. 240-350 sider.

Hvert bind består av flere hefter; heftene kommer ut løpende uten forhåndsbestemt frekvens og kan variere i omfang.

Samlet innholdsfortegnelse (indeks) for hvert bind gis ut med siste hefte i det enkelte bind.

Arbeidsrett og arbeidsliv distribueres kostnadsfritt til medlemmer av Norsk Arbeidsrettslig forening.