Møtested: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, 7. etg., Oslo
Møtetid: 1500-1630

Tema: Debatt om ordningen med arbeidslivskyndige meddommere

Innleder for temaet er Tron Sundet, samt representant fra NHO, LO. Nærmere informasjon kommer.