På bakgrunn av nyere høyesterettspraksis og Hovedavtalens settes det fokus på den praktiske gjennomføringen av utvelgelsesprosesser, blant annet:

  • Drøftelser og valg av utvalgskretser, herunder kontroll av utslag for enkeltansatte
  • Hovedavtalen krav om at “ansiennitet danner utgangspunktet” i praksis.
  • Bruk av ansiennitetslister
  • Dokumentasjon av utvelgelsesprosessen

Innledere er advokat Rune Lium (LO) og advokat Margrethe Meder (NHO).

Møtested: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, 7. etg., Oslo
Møtetid: 1500-1630

Tema kommer…